LINKOVI ZA VIRTUALNE UČIONICE 6.B RAZREDA

Za pristup virtualnoj učionici potrebno se registrirati carnetovim podatcima na G Suite for Education https://aktivacija.skole.hr/

Nakon registracije potrebno je pratiti upute za prijavu u učionice za pojedini predmet korištenjem koda za prijavu --> UPUTE

U izborne predmete (Njemački jezik, Vjeronauk, Mađarski jezik i kultura) te u grupe za dopunsku, dodatnu i izvannastavne aktivnosti prijavljuju se samo oni učenici koji pohađaju te predmete.

PREDMET:                         KOD ZA PRIJAVU:

HRVATSKI JEZIK                ryn3nhe

LIKOVNA KULTURA             7j7dv5m

GLAZBENA KULTURA          e5shfqw

ENGLESKI JEZIK                i3m7rqc

MATEMATIKA                     gytqxgi

PRIRODA                          nox7grn

GEOGRAFIJA                    jf2shp7

POVIJEST                         q4wgcxr

TEHNIČKA KULTURA         gbydyn7

TZK                                 ly5amuc

INFORMATIKA                  i47emf5

KATOLIČKI VJERONAUK    a33vz6t

NJEMAČKI JEZIK              evtqkci

MAĐARSKI JEZIK I KULTURA   uaqkk2p

SAT RAZREDNIKA             n4uuozy

DOPUNSKA HRVATSKI       5auvnyy

DOPUNSKA MATEMATIKA   plppj5r

DOPUNSKA ENGLESKI       sy2n334

DODATNA HRVATSKI         u6lgpih

DODATNA MATEMATIKA     osxzvnv

DODATNA ENGLESKI         xmvhsou

DODATNA LIKOVNI            vguhiaw

DODATNA POVIJEST          aje42mq