RASPORED ULASKA 3.A RAZRED

JUTARNJA SMJENA

7,50 - 8,00 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)

POPODNEVNA SMJENA

13,50 – 14,00 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)