TEHNIČKO OSOBLJE

SPREMAČI:
Albert Mikac
Eva Majdandžić
Vesna Tramišak
Slavica Biloš - Ivanovac

KUHARICE:
Karmela Barbarić - Antunovac

DOMAR: Ivan Posavac