AKTI ŠKOLE

Za pregledavanje preuzetih datoteka potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

STATUT ŠKOLE --> PREUZMI

ETIČKI KODEKS --> PREUZMI

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU ŠKOLE --> PREUZMI

POSLOVNIK O RADU TIJELA ŠKOLE --> PREUZMI

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PEDAGOŠKE MJERE --> PREUZMI

PRAVILNIK O ČUVANJU ARHIVSKE GRAĐE U ŠKOLI --> PREUZMI

PRAVILNIK O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O PROMICANJU ŠTETNOSTI DUHANSKIH PROIZVODA --> PREUZMI

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE --> PREUZMI

PRAVILNIK O RADU --> PREUZMI

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU --> PREUZMI

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI --> PREUZMI