ODLUKE RAVNATELJA

Za pregledavanje ovdje preuzetih datoteka potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

 

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ FINANCIJSKO POSLOVANJE I FISKALNU ODGOVORNOST

ODLUKA O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA --> PREUZMI

PRILOG ODLUCI O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI IZDAVANJA NARUDŽBENICA, ODOBRENJU NARUDŽBI PO PONUDI/PREDRAČUNU DOBAVLJAČA I NARUDŽBE PUTEM OTVORENIH NARUDŽBENICA DOBAVLJAČA --> PREUZMI

ODLUKA O NABAVI ROBA ILI USLUGA U SLUČAJEVIMA KADA NIJE MOGUĆE PROVESTI PROCEDURU NABAVE ROBA ILI USLUGA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE --> PREUZMI

ODLUKA O UVJETIMA, PRAVIMA I OBVEZAMA KORIŠTENJA ŠPORTSKE DVORANE ZA VANJSKE KORISNIKE --> PREUZMI

ODLUKA O KORIŠTENJU OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE --> PREUZMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ ORGANIZACIJU RADA I SIGURNOST

ODLUKA O IMENOVANJU DJELATNIKA ZADUŽENOG ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA --> PREUZMI

IZJAVA RAVNATELJA O VIZIJI I MISIJI OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE KOJA JE OSIM POSLODAVCA OVLAŠTENA ZA NADZIRANJE PRIKUPLJANJA, OBRAĐIVANJA, KORIŠTENJA I DOSTAVLJANJA OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU PUNOMOĆI ZA PRIKUPLJANJE, OBRAĐIVANJE, KORIŠTENJE I DOSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI