OBJAVLJENI NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

OBJAVLJENO: 12. RUJNA 2017. - JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE KOMERCIJALNIH TERMINA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> PREUZMI