JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI 4. RAZREDA - SJEVERNI JADRAN

07.12.2017. 08:40

Javno otvaranje ponuda pred povjerenstvom održat će se 13.12.2017. u 17.00 sati u prostorijama Osnovne škole "Antunovac", Školska 15, Antunovac.

Na otvaranju ponuda, osim članova poverenstva, mogu prisustvovati i predstavnici putničkih agencija koje su dostavile ponude.