LJETNO RADNO VRIJEME ŠKOLE

12.07.2018. 13:40

LJETNO RADNO VRIJEME ŠKOLE

OD 16. 7. 2018. DO 17. 8. 2018. GODINE ADMINISTRACIJA ŠKOLE NE RADI ZBOG KOLEKTIVNIH GODIŠNJIH ODMORA.

Sve potvrde i ostale dokumente moći ćete podići od 20. 8. 2018. godine.

Iznimno dana 1. 8. 2018. godine od 9.00 do 10.00 sati administracija će raditi samo za rješavanje hitnih zahtjeva za izdavanje potvrda i dokumenata.

Sve eventualne upite možete uputiti dežurnom spremaču u školi svaki dan od 8.00 do 13.00 sati.