hobIT - MIKROEKONOMSKI ASPEKTI HORTIKULTURNIH VRTOVA

13.12.2022. 20:01

Drugi ciklus teorijske izobrazbe o razvoju ekoloških hortikulturnih vrtova uveo nas je u priču o mikroekonomskim aspektima proizvodnje, isplativosti i održivosti proizvodnje, planiranju proizvodnje i izračunu troškova. Edukaciju vodi profesorica Snježana Tolić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.

Teorijska izobrazba sastojala se od predavanja, interaktivnog rada i vježbi koje su nastavnici radili u grupama. Nastavnici su kroz aktivno sudjelovanje pokazali visok interes za ekonomske aspekte hortikulturnog vrtlarenja zbog prijenosa znanja učenicima te animiranju školske, a i šire zajednice za proizvodnju vlastite hrane.

Nakon provede teorijske izobrazbe o razvoju ekoloških hortikulturnih vrtova, vrtovi koji će se kreirati u školama bit će poligoni za demonstracijske vježbe izrade povišenih gredica koji će voditi do uspostave školskih ekoloških hortikulturnih vrtova i njihovo stavljanje u funkcije učeničkih zadruga. Cilj ove aktivnosti jest povećanje kompetencija u organskoj proizvodnji te razvijanje poduzetničkog načina promišljanja među nastavnicima, a posljedično i među učenicima partnerskih škola.

Nositelj projekta: Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš

Partneri: Osnovna škola „Antunovac“, Osnovna škola „Šećerana“, Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, Zaklada Slagalica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva.

Projekt „E, baš hoću biti poduzetnik“ podržan je sa 1.007.611,82 kuna financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP financijskog mehanizma. Cilj projekta je unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama.