OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA KOJI PRESTAJU BITI UČENICI ŠKOLE ZBOG PRESELJENJA

24.08.2018. 15:21

S obzirom na to da je bilo više upita o tome što treba učiniti kada dijete prestaje biti učenik naše Škole zbog preseljenja u drugo mjesto bilo u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, roditelji tih učenika dužni su učiniti sljedeće:

1. obavijestiti tajništvo Škole pismeno ili telefonski da njihovo dijete (navesti ime i prezime djeteta i razred koji je pohađao) prestaje biti učenik naše Škole te navesti razlog;

2. ukoliko se radi o preseljenju u Republici Hrvatskoj, sve daljnje radnje oko preseljenja i dostave dokumentacije obavlja naša Škola sa školom u koju se učenik upisao;

3. ukoliko se radi o preseljenju izvan Republike Hrvatske potrebno je nakon upisa djeteta u školu u inozemstvu dostaviti našoj Školi potvrdu škole iz inozemstva u kojoj je učenik upisan (poštom ili E-mailom) da bi se na temelju toga učenik mogao evidentirati kao ispisan.