PREDAVANJE DJELATNIKA CRVENOG KRIŽA O PRIPREMAMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA

09.11.2018. 23:14

U petak 9. studenoga naši su učenici 3.a i 4. a razreda poslušali zanimljivo predavanje i pogledali prezentaciju koju im je prikazala volonterka Crvenoga križa a vezano je uz pripreme za djelovanje u katastrofama.

Volonterka je uz pomoć prezentacije i raznih igrica objasnila učenicima kako djelovati u situacijama kada se događaju katastrofe – poplave, požari, potresi…. Također je pokazala i priručni set 2go: ruksak sa svim najnužnijim potrebnim stvarima u kriznim situacijama.