PROMJENA AMBULANTE ŠKOLSKE MEDICINE NADLEŽNE ZA OŠ ANTUNOVAC

12.01.2023. 00:03

PODATCI O NOVOJ AMBULANTI ŠKOLSKE MEDICINE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC"

Broj ambulante - 031 /225-753

dr. IRIS PINTARIĆ

med.sestra:  ANDREA VIDOVIĆ

radno vrijeme : ponedjeljak, srijeda - PRIJEPODNE; utorak, četvrtak - POSLIJEPODNE; petak nekad prije, a nekad poslijepodne (prema njihovoj odluci)