DEŽURNI UČITELJI

POPIS DEŽURNIH UČITELJA 2017./2018.

 

PONEDJELJAK:

Tihana Pauković (od 7.30 do 13.20)

Natalija Bulić-Kuić (od 7.30 do 13.20)

Ana Omrčen Trboglav (od 7.30 do 12.30)

Suzana Zbiljski (od 7.30 do 12.25) - KAT

Žana Stojiljković (međusmjena)

UTORAK:

Marina Šestić (od 7.30 do 13.20)

Mihaela Bakoška (z) (od 8.45 do 13.20)

Natali Milaković (od 7.30 do 13.20)

Maja Čagalj (od 7.30 do 12.30) - KAT

Ankica Varvodić (međusmjena)

SRIJEDA:

Đurđica Bogdanić (od 8.45 do 13.20)

Monika Mrkonjić (od 7.30 do 13.20)

Ivica Pačarić (od 7.30 do 13.20)

Marijana Butor (od 7.30 do 12.25.) - KAT

Ankica Varvodić/Dijana Mišević (međusmjena)

ČETVRTAK:

Snježana Kralj (od 7.30 do 13.20)

Sanja Vujnović (od 7.30 do 13.20)

Danijela Čačija (od 7.30 do 13.20)

Julijana Drda (od 7.30 do 13.20) – KAT

Tunde Palko (međusmjena)

PETAK:

Ana Budić (od 7.30 do 13.20)

Marko Jurkić (od 7.30 do 13.20)

Ankica Varvodić/Tihana Debeljuh (od 7.30-9.50, odnosno 9.50 – 13.20 naizmjenično)

Višnja Bogdan (od 7.30 do 12.25) - KAT

Tihana Debeljuh/Dijana Mišević (međusmjena)