KURIKUL ŠKOLE

Kurikul(um) škole je dokument u kojem se planira način provedbe svih aktivnosti u školi. Aktivnosti planirane Godišnjim planom i programom razrađuju se u Kurikulu škole i zajedno čine jednu cjelinu.

Ovdje možete preuzeti i pregledati
Kurikul Škole za šk. god. 2017./2018.
-za pregled datoteke potreban program: Acrobat Reader

PREUZMI