PRAVILNICI ŠKOLE

Za pregledavanje preuzetih datoteka potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU ŠKOLE --> PREUZMI

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PEDAGOŠKE MJERE --> PREUZMI

PRAVILNIK O ČUVANJU ARHIVSKE GRAĐE U ŠKOLI --> PREUZMI

PRAVILNIK O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O PROMICANJU ŠTETNOSTI DUHANSKIH PROIZVODA --> PREUZMI

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE --> PREUZMI

PRAVILNIK O RADU -->PREUZMI

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU --> PREUZMI

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA --> PREUZMI

PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA U OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI --> PREUZMI