JAVNI POZIVI

OBJAVLJENO: 12. RUJNA 2017. - JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE KOMERCIJALNIH TERMINA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

OBJAVLJENO 23.11.2017. - JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA 3., 5. i 6. RAZREDA U ZAGORJE --> PREUZMI

OBJAVLJENO 27.11.2017. - JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI ZA UČENIKE 4.A, 4.B i 4.C RAZREDA NA PODRUČJU SJEVERNOG JADRANA --> PREUZMI