JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE KOMERCIJALNIH TERMINA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

PRIJAVA NA JAVNI POZIV NA KORIŠTENJE DVORANE --> ISPUNI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objavljeno 26.2.2020. 

INFORMATIVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE VANJSKE USLUGE PRIPREME KUHANIH I MLIJEČNIH OBROKA ZA UČENIKE ŠKOLE --> PREUZMI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE U SREDIŠNJU DALMACIJU ZA 7. i 8. RAZRED --> PREUZMI - isteklo 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE U LIKU I GORSKI KOTAR --> PREUZMI - isteklo