SAVJETOVANJE I NACRTI PROPISA

Sukladno članku 10., stavku 3. i članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) na ovoj stranici nalaze se nacrti propisa, općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Zainteresirani za sudjelovanje u javnom savjetovanju trebaju svoje prijedloge na nacrte propisa dostaviti na e-mail ured@os-antunovac.skole.hr s naznakom na koji članak i stavak narcta propisa se odnosi prijedlog. U obzir će se uzimati samo oni prijedlozi za koje je jasno naznačen članak i stavak iz nacrta propisa uz obrazloženje.

Javno savjetovanje za nacrte propisa traje 30 dana od dana objave nacrta propisa ili do datuma koji je naveden posebno uz svaki propis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACRTI PROPISA NA JAVNOM SAVJETOVANJU

Trenutno nema propisa na javnom savjetovanju.