KONTAKT INFORMACIJE

MATIČNA ŠKOLA
Školska ulica 15
31216 Antunovac
Tel. 278-899
Fax. 278-895

e-mail adresa: ured@os-antunovac.skole.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Danijela Blažević
                                                           tel. 278-899
                                                           e-mail: danijela.blazevic@skole.hr
                                                              


View Larger Map

Područna škola Ivanovac
Crkvena ulica 1a
31216 Ivanovac
Tel. 278-896