LINKOVI ZA VIRTUALNE UČIONICE 5.A RAZREDA

Za pristup virtualnoj učionici potrebno se registrirati carnetovim podatcima na G Suite for Education https://aktivacija.skole.hr/

Nakon registracije potrebno je pratiti upute za prijavu u učionice za pojedini predmet korištenjem koda za prijavu --> UPUTE

U izborne predmete (Njemački jezik, Vjeronauk, Mađarski jezik i kultura) te u grupe za dopunsku, dodatnu i izvannastavne aktivnosti prijavljuju se samo oni učenici koji pohađaju te predmete.

PREDMET:                         KOD ZA PRIJAVU:

HRVATSKI JEZIK                udj2oiu

LIKOVNA KULTURA             ols5v5e

GLAZBENA KULTURA          o53hrcw

ENGLESKI JEZIK                zqmfkmp

MATEMATIKA                     glia54k

PRIRODA                          xkz7ywj

GEOGRAFIJA                    nyi2ymz

POVIJEST                         ni5vogk

TEHNIČKA KULTURA         cgcxbvz

TZK                                 ocg7ir5

INFORMATIKA                  j4njm7l

KATOLIČKI VJERONAUK    bxngg3f

NJEMAČKI JEZIK              a7iw4y3

MAĐARSKI JEZIK I KULTURA   b42etb2

SAT RAZREDNIKA             hm7pliq

DOPUNSKA HRVATSKI       5auvnyy

DOPUNSKA MATEMATIKA   hi7mptk

DOPUNSKA ENGLESKI       hndj5hb

DODATNA HRVATSKI         ue75anf 

DODATNA MATEMATIKA     osxzvnv

DODATNA ENGLESKI         5j4dqpn

DODATNA LIKOVNI            vguhiaw

DODATNA POVIJEST          aje42mq