SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

ZAPISNIK 5. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA --> PREUZMI

ODLUKA O ODABIRU SLUŽBENOG FOTOGRAFA --> PREUZMI

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OSIGURANJE UČENIKA --> PREUZMI

ODLUKA O ODABIRU DOBAVLJAČA ZA ŠKOLSKU KUHINJU --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE NJEMAČKI J. ODREĐENO --> PREUZMI

ZAPISNIK 4. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA --> PREUZMI

ODLUKA ŠO O CIJENI NAJMA ŠK. DVORANE U ŠK. GOD. 207./2018. --> PREUZMI

ODLUKA ŠO O CIJENI ŠK. KUHINJE U ŠK. GOD 2017./2018. --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE FIZIKA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICA DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE RAZREDNA NASTAVA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE ENGLESKI J. --> PREUZMI

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

6. Sjednica Školskog odbora održat će se 28. rujna 2017. s početkom u 13.30 sati u prostiji knjižnice Osnovne škole "Antunovac" u Antunovcu.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice
2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. god. 2017./2018.
3. Donošenje Kurikula Škole za šk. god. 2017./2018.
4. Izvješće o realizaciji Strategije razvoja kvalitete Škole u šk. god. 2015./2016. i 2016./2017.
5. Razno 

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora.