DJELATNICI S POSEBNIM OVLASTIMA

1. Povjerenik zaštite na radu - Tihana Debeljuh

2. Sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća - Marko Jurkić

3. Osoba koja je osim poslodavca ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika - Edita Starčević

4. Službenik za zaštitu osobnih podataka - Danijela Blažević

5. Službenik za informiranje - Danijela Blažević

6. Osoba koja je osim poslodavca ovlaštena za nadziranje prikupljanja, obrađivanja, korištenja i dostavljanja osobnih podataka - Danijela Blažević

7. Povjerenik zaštite od požara - Mladen Martinović