JAVNI POZIVI

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE KOMERCIJALNIH TERMINA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

PRIJAVA NA JAVNI POZIV NA KORIŠTENJE DVORANE --> ISPUNI

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE U SREDIŠNJU DALMACIJU ZA 7. i 8. RAZRED --> PREUZMI

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE U LIKU I GORSKI KOTAR --> PREUZMI