KURIKULUM ŠKOLE

Kurikulum škole je dokument u kojem se planira način provedbe svih aktivnosti u školi. Aktivnosti planirane Godišnjim planom i programom rada Škole razrađuju se u Kurikulumu Škole i zajedno čine jednu cjelinu.

Ovdje možete preuzeti i pregledati
Kurikulum Škole za šk. god. 2023./2024.
-za pregled datoteke potreban program: Acrobat Reader

PREUZMI