VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA 17./18.

 

Red. br.

Razred

Ime i prezime roditelja

1.

1.A

Andrijana Kordić Žderić

2.

2.A

Maja Bogdan

3.

3.A

Jasna Talaja

4.

4.A

Anica Varnica

5.

4.C

Mirta Krišto

6.

5.A

Mario Sitar

7.

5.B

Sinela Kovačević

8.

6.A

Mirela Hunjadi

9.

6.B

Marija Horvat

10.

7.A

Sandra Kukić

11.

7.B

Željka Balaž

12.

8.A

Suzana Zbiljski

13.

8.B

Jasmina Pavlović

 

 

PODRUČNA ŠKOLA IVANOVAC

14.

1.B

Antonia Faktor

15.

2.B

Ines Pintarić

16.

3.B

Sanimir Prpić

17.

4.B

Mirsada Hećimović