VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

RAZRED

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA U V.R.

1.a

Gordana Hegediš

1.b

Marela Brnjevarac

2.a

Kristina Džaja

2.b

Šeila Vuknić

3.a

Sandra Ćorić

3.b

Sanda Repić

4.a

Ivanka Tomić

4.b

Ines Vazdar

5.a

Sandra Kukić

5.b

Željka Balaž

6.a

Snježana Elveđi

6.b

Aleksandra Bosančić

7.a

Lidija Pekanović

7.b

Iva Starešina

8.a

Krešimir Tumir

8.b

Nenad Brnjevarac