NASTAVNI MATERIJALI

Projekt hobIT je u najvećoj mjeri bio posvećen povećanju kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika osnovnih škola u području poduzetništva, STEM-a i aktivnog građanstva. Nakon više od 170 školskih sati različitih edukacija u kojima je sudjelovalo 50 učitelja iz tri uključene osnovne škole, s velikim zadovoljstvom predstavljamo nastavne materijale koje su izradili sudionici i sudionice projekta te stručnjaci i stručnjakinje iz partnerskih organizacija. Novi nastavni materijali će pridonijeti održivosti rezultata koji su ostvareni u okviru projekta, ali vjerujemo da će pridonijeti i dugoročnom utjecaju projekta jer predstavljaju osnovu za prijenos stečenih znanja i kompetencija izvan uključenih škola i zajednica u kojima ove škole djeluju. Materijale možete preuzeti na poveznicama u nastavku.

  1. Kurikulum za izvannastavnu aktivnost Poduzetništvo, grupa autora

Izvannastavna aktivnost Poduzetništvo otvara mogućnost nadogradnje odgojno-obrazovnih ciljeva učenja i poučavanja međupredmetne teme „Poduzetništvo”, posebno za one učenike koji tijekom osnovnoškolskog obrazovanja pokažu pojačani interes za poduzetnički način promišljanja i djelovanja u svakodnevnome životu i radu, za stjecanje radnih navika i razvoj osobina poduzetne osobe. Kurikulum izvannastavne aktivnosti Poduzetništvo nadograđuje se na tri domene međupredmetne teme „Poduzetništvo” (promišljaj poduzetnički, djeluj poduzetnički te ekonomska i financijska pismenost) i integrira ih u strukturu svojih četiriju domena:

  1. A) poduzetnička ideja;
  2. B) poduzetnički projekt;
  3. C) marketing;
  4. D) kapital.

Ovako razrađene domene potaknut će kod učenika da svoj poduzetni način razmišljanja i djelovanja u svakodnevnome životu i radu definira u poduzetničku ideju. Domene nisu koncipirane tako da su međusobno odvojene ili da postoje kao zasebni koncepti, nego ih učitelj koji izvodi izvannastavnu aktivnost Poduzetništvo međusobno kombinira, razrađuje i nadopunjuje. Učitelj samostalno izrađuje svoj godišnji izvedbeni kurikulum izvannastavne aktivnosti Poduzetništvo i strukturira svoje sate u kojima ostvaruje odgojno-obrazovna očekivanja iz domena vezanih za pojedine cikluse.

  1. Školski hortikulturni vrtovi – priručnik za učitelje i nastavnike

Autorica priručnika je izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, partnera na projektu. Prilog priručniku su i Autorica kroz 6 poglavlja razrađuje kratku povijest školskih vrtova u Europi, SAD-u i u našoj zemlji te ističe njihovu važnost i ulogu u suvremenom odgoju i obrazovanju djece s ciljem razvoja pozitivnih psihofizičkih osobina. Priručnik sadrži i upute za ekološko i biodinamičko vrtlarenje učenika gdje će naučiti kako uzgojiti različito povrće, naučiti što je zdrava prehrana te primjenjivati koncepte dobre prehrane i zdravog načina života. Priručnik je namijenjen školama koje u svojim dvorištima imaju ili žele postaviti školski vrt i poticati poduzetničke vještine svojih učenika. Priručnik uključuje i Preporuke za korištenje školskih vrtova u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koje je izradila Josipa Mamužić, dipl.psih.prof. iz osječke udruge Klikeraj.

  1. Devet priprema za blok sat predmeta iz područja STEM-a (od 1. do 8. razreda), grupa autora

Za poticanje inovativnosti i unapređenje rada učitelja u STEM području, sudionici projekta razvili su i devet priprema za blok sate, usklađene s EntreComp – Europskim okvirom poduzetničkih kompetencija. Ove pripreme prilagođene su predmetima Biologije, Kemije Matematike, Prirode, Prirode i društva, Informatike, Fizike, Geografije Zadrugarstva. Svaka priprema naglašava barem jednu poduzetničku kompetenciju, pružajući raznovrsne radne materijale i ideje za poticanje učenika. Sve navedene materijale možete preuzeti i kao jedinstveni Zbornik projekta hobIT.

KLIKOM NA SLIKU MOŽETE PREUZETI SLJEDEĆE MATERIJALE: