VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA 17./18.

 

Red. br.

Razred

Ime i prezime učenika

1.

1.A

Roko Sušec

2.

2.A

Bruna Vučemilović

3.

3.A

Borna Dadić

4.

4.A

Tia Debeljak

5.

4.C

Kristina Debelić

6.

5.A

Dora Vuković

7.

5.B

Rafael Ćerluka

8.

6.A

Lucija Hunjadi

9.

6.B

Nika Pavičić

10.

7.A

Fran Jurkić

11.

7.B

Josipa Kasunić

12.

8.A

Petra Jurković

13.

8.B

Stela Pavlović

 

 

PODRUČNA ŠKOLA IVANOVAC

14.

1.B

Elena Grof

15.

2.B

Petra Koprivnjak

16.

3.B

Ana Vaci

17.

4.B

Nika Deže