FINANCIJE

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU --> PREUZMI

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU --> PREUZMI

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU --> PREUZMI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU --> PREUZMI

OPĆI TROŠKOVI FINANCIJSKI PLAN 2023. --> PREUZMI

STVARNI TROŠKOVI FINANCIJSKI PLAN 2023. --> PREUZMI

TABLICA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2023. GODINU --> PREUZMI

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU --> PREUZMI

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU --> PREUZMI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU --> PREUZMI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU --> PREUZMI

PRORAČUN ŠKOLE ZA 2022. GODINU NA 2. RAZINI --> PREUZMI

TABLICA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2022. GODINU --> PREUZMI

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU --> PREUZMI