FINANCIJE

Za pregledavanje preuzetih dokumenata potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. i 2018. --> PREUZMI

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU --> PREUZMI

VLASTITI PRIHODI I RASHODI ZA 2016. GODINU --> PREUZMI