STRUČNI AKTIVI

1. KOLEGIJ UČITELJA RAZREDNE NASTAVE - čine ga svi učitelji razredne nastave

2. KOLEGIJ JEZIČNIH PREDMETA – učitelji hrvatskog jezika i stranih jezika

3. KOLEGIJ PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA – učitelji matematike, fizike, tehničke kulture, informatike, kemije, biologije i prirode, TZK

4. KOLEGIJ DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA – učitelji zemljopisa, povijesti, likovne kulture, glazbene kulture i vjeronauka

5. KOLEGIJ STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA