UČITELJSKO VIJEĆE

Učiteljsko vijeće OŠ "Antunovac" čine: ravnatelj Škole, stručni suradnici i svi učitelji Škole.