TESTIRANJE KANDIDATA

OBJAVLJENO 29.9.2022.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za spremača/icu utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18 i 64/20) i člankom 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antunovac“.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

1. Dajana Brezinščak

2. Silvana Memetović

Pisano testiranje kandidata održat će se u PONEDJELJAK 3. listopada 2022. godine s početkom u 11.00 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja općih akata Škole;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja rada spremača u osnovnoj školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja propisa o zaštiti na radu.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

2. Pravilnik o radu Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

3. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

4. Pravilnik o zaštiti na radu Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

5. Pravilnik o zaštiti od požara Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

6. Pravilnik o postupanju škole u kriznim situacijama (na web stranici škole)

7. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine 40/2014)