TESTIRANJE KANDIDATA

OBJAVLJENO 23. 10. 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za učitelja/icu informatike utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz članka 105, stavak 6., točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno završili su studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavničkog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 17., točka a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

1. Ivona Puljić

2. Mirela Rastija

3. Sanja Čuljak

4. Vlatka Čota

5. Jelena Matić

6. Valentina Kobašević Karaula

7. Kristina Prgić Bažon

8. Marina Piškorjanac

9. Marija Birtić

10. Marina Rotim

11. Ana Vidić

Jedan kandidat ima potrebne kvalifikacije, ali ne ispunjava formalne uvjete natječaja (nije potpisao životopis) te se ne smatra kandidatom na natječaju. Svi ostali kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, ali nemaju potrebne kvalifikacije ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Pisano testiranje kandidata održat će se u SRIJEDU 28. listopada 2020. godine s početkom u 14.30 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja propisa i zakona iz područja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i pedagoške dokumentacije;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja metodike, didaktike, kurikuluma i rada u nastavi informatike u osnovnoj školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja pedagoškog rada učitelja u školi i snalaženja u specifičnim situacijama u razredu i izvan razreda.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

2. Kurikulum nastavnog predmeta Informatika za osnovne škole i gimnazije

3. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

4. Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2020./2021. (na web stranici škole)

5. Kurikulum škole za šk. god. 2020./2021. (na web stranici škole)

6. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. (web stranica MZO)

7. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sa svim važećim izmjenama i dopunama

8. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

9. Loomen učionica iz nastavnog predmeta informatika (zadatci i materijali iz učionice) 

Zbog pandemije virusa COVID-19 za provođenje testiranja vrijede posebna epidemiološka pravila:

1. Kandidati su dužni u školu ući isključivo u vremenu od 14.20 do 14.30. Raniji i kasniji ulazak u prostor Škole nije moguć.

2. Kandidati su na ulazu u Školu dužni dezinficirati ruke.

3. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni nositi maske.

4. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni održavati socijalnu distancu od 2 metra.

5. Kandidatima se na ulazu u Školu mjeri temperatura i u slučaju povišene temperature (veće od 37.2) ne smiju ući u prostor Škole i pristupiti testiranju.

6. Kandidati su dužni ponijeti svoju kemijsku olovku plave boje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 23. 10. 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za učitelja/icu prirode i biologije utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz članka 105, stavak 6., točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno završili su studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavničkog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 18., točka a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

1. Ivana Periš

Svi ostali kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, ali nemaju potrebne kvalifikacije ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Pisano testiranje kandidata održat će se u SRIJEDU 28. listopada 2020. godine s početkom u 14.30 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja propisa i zakona iz područja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i pedagoške dokumentacije;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja metodike, didaktike, kurikuluma i rada u nastavi prirode i biologije u osnovnoj školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja pedagoškog rada učitelja u školi i snalaženja u specifičnim situacijama u razredu i izvan razreda.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

2. Kurikulum nastavnog predmeta Priroda i Biologija za osnovne škole i gimnazije

3. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

4. Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2020./2021. (na web stranici škole)

5. Kurikulum škole za šk. god. 2020./2021. (na web stranici škole)

6. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. (web stranica MZO)

7. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sa svim važećim izmjenama i dopunama

8. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

9. Loomen učionica iz nastavnog predmeta priroda i biologija (zadatci i materijali iz učionice) 

Zbog pandemije virusa COVID-19 za provođenje testiranja vrijede posebna epidemiološka pravila:

1. Kandidati su dužni u školu ući isključivo u vremenu od 14.20 do 14.30. Raniji i kasniji ulazak u prostor Škole nije moguć.

2. Kandidati su na ulazu u Školu dužni dezinficirati ruke.

3. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni nositi maske.

4. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni održavati socijalnu distancu od 2 metra.

5. Kandidatima se na ulazu u Školu mjeri temperatura i u slučaju povišene temperature (veće od 37.2) ne smiju ući u prostor Škole i pristupiti testiranju.

6. Kandidati su dužni ponijeti svoju kemijsku olovku plave boje.