STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

Strategija razvoja kvalitete je dokument kojeg izrađuje Tim za kvalitetu na temelju provedenog samovrjednovanja škole. Strategija sadržava akcijski plan za razvoj određenih područja iz rada škole za razdoblje od 2 školske godine.

Ovdje možete pregledati i preuzeti
Strategiju razvoja kvalitete OŠ "Antunovac"
u šk. god. 

za pregled datoteke potreban program: Acrobat Reader

Trenutno je u izradi nova strategija.