OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

21. sjednica Školskog odbora održat će se 30. travnja 2019. godine u 13.20 sati u knjižnici Škole.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice.

2. Donošenje novog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavnja u Osnovnoj školi "Antunovac"

3. Obavijesti vezane uz organizaciju Obiteljskog dana i Dana škole.

4. Razno.

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.