OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Trenutno nema zakazanih sjednica.

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora.