OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

18. Sjednica Školskog odbora održat će se 4. prosinca 2018. g. u 13.30 sati. Sjednica će se sukladno poslovniku i odluci predsjednika Školskog odbora održati telefonskom konferencijom. 

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice.

2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za zapošljavanje spremačice na određeno radno vrijeme kao zamjenu prema raspisanom natječaju.

3. Razno.

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.