OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

15. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

Datum održavanja: 6. rujna 2018.

Vrijeme početka sjednice: 13:30 sati

Mjesto održavanja: Osnovna škola "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac - u prostorima školske knjižnice

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na zapošljavanje učitelja/ice informatike prema raspisanom natječaju
3. Izmjene i dopune Pravilnika o radu
4. Razno

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora.