LINKOVI ZA VIRTUALNE UČIONICE 5.B RAZREDA

Za pristup virtualnoj učionici potrebno se registrirati carnetovim podatcima na G Suite for Education https://aktivacija.skole.hr/

Nakon registracije potrebno je pratiti upute za prijavu u učionice za pojedini predmet korištenjem koda za prijavu --> UPUTE

U izborne predmete (Njemački jezik, Vjeronauk, Mađarski jezik i kultura) te u grupe za dopunsku, dodatnu i izvannastavne aktivnosti prijavljuju se samo oni učenici koji pohađaju te predmete.

PREDMET:                         KOD ZA PRIJAVU:

HRVATSKI JEZIK                e2aj7yx

LIKOVNA KULTURA             zzcrren

GLAZBENA KULTURA          qs3n3s4

ENGLESKI JEZIK                2qwizg6

MATEMATIKA                     hbigihb

PRIRODA                          uvli7mv

GEOGRAFIJA                    au6t74l

POVIJEST                         voxs42w

TEHNIČKA KULTURA         auaibzd

TZK                                 easstum

INFORMATIKA                  khlwov7

KATOLIČKI VJERONAUK    s3go4jx

NJEMAČKI JEZIK              a7iw4y3

MAĐARSKI JEZIK I KULTURA   b42etb2

SAT RAZREDNIKA             5zdkt3n

DOPUNSKA HRVATSKI       5auvnyy

DOPUNSKA MATEMATIKA   hi7mptk

DOPUNSKA ENGLESKI       hndj5hb

DODATNA HRVATSKI         ue75anf 

DODATNA MATEMATIKA     osxzvnv

DODATNA ENGLESKI         5j4dqpn

DODATNA LIKOVNI            vguhiaw

DODATNA POVIJEST          aje42mq