LINKOVI ZA VIRTUALNE UČIONICE 7.A RAZREDA

Za pristup virtualnoj učionici potrebno se registrirati carnetovim podatcima na G Suite for Education https://aktivacija.skole.hr/

Nakon registracije potrebno je pratiti upute za prijavu u učionice za pojedini predmet korištenjem koda za prijavu --> UPUTE

U izborne predmete (Njemački jezik, Vjeronauk, Mađarski jezik i kultura) te u grupe za dopunsku, dodatnu i izvannastavne aktivnosti prijavljuju se samo oni učenici koji pohađaju te predmete.

PREDMET:                         KOD ZA PRIJAVU:

HRVATSKI JEZIK                6ygkz6n

LIKOVNA KULTURA             cpyfaz6

GLAZBENA KULTURA          5ix67q6

ENGLESKI JEZIK                lwam7ap

MATEMATIKA                     ppt7iae

BIOLOGIJA                        4pc2ouu

KEMIJA                             l62prdf

FIZIKA                             svv27gm

GEOGRAFIJA                    ebei3fr

POVIJEST                         zrtndrp

TEHNIČKA KULTURA         wmo2om7

TZK                                 4paytk2

INFORMATIKA                  676juep

KATOLIČKI VJERONAUK    4borsqw

NJEMAČKI JEZIK              tou2tvs

MAĐARSKI JEZIK I KULTURA   i2nzw5t

SAT RAZREDNIKA             uzcnxm6

DOPUNSKA HRVATSKI       5auvnyy

DOPUNSKA MATEMATIKA   hi7mptk

DOPUNSKA ENGLESKI       sy2n334

DOPUNSKA FIZIKA            sej6vxu

DOPUNSKA KEMIJA           ja2pvmy

DODATNA HRVATSKI         ue75anf 

DODATNA MATEMATIKA     osxzvnv

DODATNA ENGLESKI         sy2n334

DODATNA LIKOVNI            vguhiaw

DODATNA POVIJEST          aje42mq

DODATNA KEMIJA              5lzclle

DODATNA FIZIKA               4wwmqh4