DOKUMENTI O RADU I MJERAMA

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE U OKVIRIMA COVID-19 --> PREUZMI

EPIDEMIOLOŠKE MJERE U ŠKOLI ZA UČENIKE I RODITELJE --> PREUZMI

EPIDEMIOLOŠKE MJERE U ŠKOLI ZA DJELATNIKE --> PREUZMI

MODELI I PREPORUKE ZA RAD U UVJETIMA COVID-19 MZO --> PREUZMI

UPUTE ZA ŠKOLE I VRTIĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO --> PREUZMI

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI MINISTARSTVA OKO NASTAVE U OKVIRU COVID-19 --> PREUZMI