SUGLASNOSTI 5.B

POTVRDA OSOBNIH PODATAKA UČENIKA I RODITELJA        ---> ISPUNI
(obvezno moraju popuniti svi roditelji do 14. rujna 2020.)

SUGLASNOST ZA NABAVKU DODATNIH NASTAVNIH MATERIJALA --> ISPUNI
(obvezno moraju popuniti svi roditelji do 14. rujna 2020.)

SUGLASNOST ZA OBJAVU PODATAKA NA WEB STRANICI        ---> ISPUNI
(obvezno moraju popuniti svi roditelji do 14. rujna 2020.)

SUGLASNOST ZA PREHRANU U ŠKOLSKOJ KUHINJI               ---> ISPUNI
(obvezno moraju popuniti svi roditelji do 14. rujna 2020.)