RASPORED ULASKA 1. A RAZRED

JUTARNJA SMJENA

7,40 - 7,50 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

POPODNEVNA SMJENA

13,40 – 13,50 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

učenici koji imaju informatiku u utorak dolaze ranije u školu prema rasporedu koji su dobili od učiteljice