RASPORED ULASKA 2.A RAZRED

JUTARNJA SMJENA

7,40 - 7,50 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)

POPODNEVNA SMJENA

13,40 – 13,50 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)