RASPORED ULASKA 5.A RAZRED

Na snazi od 21.09.2020.

JUTARNJA SMJENA

Ponedjeljak 7,30 - 7,40 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju (idu u informatiku)

Utorak 7,30 - 7,40 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

Srijeda 7,20 - 7,30 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

Četvrtak 7,30 - 7,40 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

Petak 7,30 - 7,40 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

POPODNEVNA SMJENA

Ponedjeljak 13,10 - 13,20 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju (idu u informatiku)

Utorak 13,10 - 13,20 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

Srijeda 13,10 - 13,20 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

Četvrtak 13,10 -13,20 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

Petak 13,10 - 13,20 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju