RASPORED ULASKA 8.A RAZRED

Vrijedi od 21.09.2020.

JUTARNJA SMJENA

Ponedjeljak 7,20 - 7,30 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)

Utorak 7,30 - 7,40 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

Srijeda 7,30 - 7,40 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

Četvrtak 7,20 - 7,30 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

Petak 7,30 - 7,40 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

POPODNEVNA SMJENA

Ponedjeljak 13,00 - 13,10 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

Utorak 13,00 - 13,10 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

Srijeda 13,10 - 13,20 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)

Četvrtak 13,10 -13,20 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking) 

Petak 13,10 - 13,20 – stražnji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na veliku kapiju (parking)