RASPORED INFORMACIJA

RAZRED UČITELJ DAN U TJEDNU VRIJEME/SAT
1.a Maja Čagalj srijeda 3. sat
1.b Sanja Viland utorak 1.sat
2.a Suzana Zbiljski četvrtak 4.sat
2.b Edita Starčević utorak 2.sat
2.c Višnja Bogdan utorak 2.sat
3.a Marijana Butor utorak 2. sat
3.b Dubravka Nemet utorak 3.sat
4.a Julijana Drda četvrtak 4. sat
4.b Marija Martinović utorak 4. sat
5.a Sanja Vujnović ponedjeljak 6.sat
5.b Ankica Varvodić četvrtak 3.sat
6.a Tihana Pauković srijeda 6.sat
6.b Snježana Kralj ponedjeljak 4. sat
7.a Anja Tokić četvrtak 3. sat
7.b Monika Mrkonjić četvrtak 5. sat
8.a Natali Milaković četvrtak 3. sat
8.b Ivica Pačarić srijeda 6.sat
PREDMET UČITELJ DAN U TJEDNU VRIJEME/SAT
Likovna k. Tihana Debeljuh ponedjeljak 8. sat A tjedan
Glazbena k. Marina Šestić utorak 2. sat
Engleski j. Ana Omrčen Trboglav ponedjeljak 5. sat
Fizika Goran Bažon utorak 6. sat
Povijest Natalija Bulić-Kuić srijeda 2. sat
Povijest/Geografija Marko Jurkić ponedjeljak 3. sat
Vjeronauk Danijela Čačija srijeda 3. sat
Vjeronauk Tomislav Krizmanić srijeda 5. sat
Vjeronauk z. Ivana Skočubušić petak  
Vjeronauk Krunoslav Morović srijeda 3. sat
Njemački j. Dijana Mišević četvrtak 7. sat
Njemački j. Leona Sakač petak 8. sat
Mađarski j. Tunde Palko četvrtak 8. sat
Biologija Dragica Paulik četvrtak 2. sat
Inform./Matem. Martina Duk ponedjeljak 4. sat