OBAVIJEST O POČETKU PRIJAVA ZA UPIS DJECE U 1. RAZRED ŠK. GOD. 2020./2021.

30.01.2020. 12:28

Predprijave za upis u 1. razred Osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. započinju prema rasporedu i planu upisa koji je objavio Uravni odjel za obrazovanje u Osječko-baranjskoj županiji. 

Predprijave za upis u 1. razred vrše u tajništvu Škole od 3. do 17. veljače 2020. godine od 9.00 do 14.00 sati ili telefonski na broj 278-899 u navedenom vremenu. Kod predprijave na upis molimo roditelje da pripreme sljedeće podatke o djetetu: OIB djeteta, prebivalište ili/i boravište djeteta, kontakt podatke roditelja.

Prijave za pregled djeteta kod nadležnog liječnika školske medicine za OŠ "Antunovac" Vesne Buljan vrše se od 2. do 31. ožujka 2020. godine. Prijavu obavlja roditelj ili skrbnik djeteta uz predočenje zdravstvene iskaznice i OIB-a djeteta. 

Cjelokupni tekst plana upisa s ostalim važnim informacijama možete preuzeti OVDJE

Arhiva vijesti