OBAVIJEST RODITELJIMA S OBZIROM NA POGORŠANU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU

23.10.2020. 19:56

Poštovani roditelji,

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, Osječko-baranjskoj županiji i na području Općine Antunovac molimo vas sljedeće:

-da se djeci obavezno prije dolaska u školu izmjeri temperatura i upiše u bilježnicu koju su dužni pokazati na ulasku u školu;

-da djeca koja imaju povišenu temperaturu (veću od 37,2) ili druge simptome koji mogu upućivati na zarazu virusom COVID-19 nikako ne dolaze u školu, već da kontaktirate nadležnog liječnika obiteljske medicine ili nadležnog epidemiologa;

-da u slučaju zaraze (potvrđene od epidemiologa) nekog od članova kućanstva u kojem dijete boravi ili zaraze nekoga s kime je dijete bilo u bliskom kontaktu ne šaljete dijete u školu, već se odmah obratite nadležnoj epidemiološkoj službi ili nadležnom liječniku obiteljske medicine u vezi daljnjeg postupanja ili eventualnog testiranja djeteta te postupite prema njihovim uputama i o istome obavijestite Školu (razrednika) – izostanak iz škole do dobivanja rezultata testiranja ili mišljenja da dijete može pohađati školu opravdavate u okviru 3 dana koje može opravdati roditelj;

-da u slučaju određene samoizolacije djeteta o tome odmah obavijestite Školu (razrednika);

-da djeca viših razreda, ako je moguće, cijelo vrijeme i kad god im to ne predstavlja problem nose maske za vrijeme boravka u školi (preporuka epidemiologa koji je kontaktirao Školu);

-da u slučaju određene samoizolacije djeteta vodite brigu da je dijete u vrijeme samoizolacije dužno pratiti online nastavu prema uputama koje dobijete od razrednika/ice – za vrijeme samoizolacije djeteta ne upisuju se izostanci iz škole;

-da izvan škole vodite računa da se djeca pridržavaju epidemiološkim mjera.

U slučaju zaraze nekog učenika ili djelatnika ili osoba s kojima su oni bili u bliskom kontaktu Škola postupa prema uputama koje dobije od nadležnog epidemiologa, odnosno nadležnog liječnika zaduženog za tog učenika ili djelatnika. Samo epidemiolog može odrediti mjeru samoizolacije, odnosno karantene za djelatnike, razrede ili pojedine učenike. Dok Škola ne dobije službenu informaciju i odluku o samoizolaciji ili karanteni ili bolovanju nekog djelatnika on je dužan biti na svom radnom mjestu, osim ako ima simptome zaraze virusom COVID-19.

Zbog povećanog broja testiranja i određivanja samoizolacije i preopterećenja epidemiološke službe kontaktiranjem velikog broja kontakata, Škole su dobile uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja da mogu na molbu epidemiologa i u njihovo ime roditeljima i djelatnicima prenijeti njihovu odluku o određivanju samoizolacije za učenika ili djelatnika putem e-maila koji je jednoobrazan za sve škole. U slučaju da od škole dobijete takav e-mail dužni ste postupati prema uputama koje u njemu pišu.

O eventualnom uvođenju online nastave za sve učenike nekog razreda ili više razreda ili cijelu školu bit ćete na vrijeme obaviješteni putem razrednika i web stranice Škole.

Arhiva vijesti