OBAVIJEST SVIM STRANKAMA KOJE DOLAZE U PROSTOR OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC"

16.11.2021. 23:24

Navedena obavijest odnosi se i na ulazak i boravak u Osnovnoj školi "Antunovac" kojoj je Osječko-baranjska županija osnivač.

O B A V I J E S T

           Sve stranke koje dolaze u službene prostorije Osječko-baranjske županije i svi pružatelji usluga koji pružaju različite usluge u navedenim prostorima ili su angažirani za određene poslove ili druge osobe koje dolaze u prostorije Osječko-baranjske županije po bilo kojoj osnovi obvezne su dokazati da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

            Činjenica testiranja na virus SARS-CoV-2, odnosno cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, može se dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, kako slijedi:

-                     da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog    testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa,

-                     da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte,    proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana    laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije,

-                     da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12      mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite       ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci i

-                     da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su        bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika   primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o        cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja. 

            Osobe koje odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Osječko-baranjske županije.

            Navedeno se ne primjenjuje:

-                     na osobe mlađe od 16 godina koje ulaze u službene prostorije Osječko-baranjske županije,

-                     na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe, a ulazi u službene prostorije Osječko-baranjske županije,

-                     na osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred tijelima Osječko-       baranjske županije,

-                     na korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljke čije nepreuzimanje bi imalo           pravne posljedice i

-                     na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo           kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom. 

            Tijekom boravka u službenim prostorijama svi su obvezni pridržavati se propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Arhiva vijesti