PODZAKONSKI AKTI

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA TE SASTAVU STRUČNIH POVJERENSTVA

PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA U ŠKOLAMA 

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA UČITELJA PRIPRAVNIKA

PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU DAROVITIH UČENIKA 

PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA 

PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI  EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

PRAVILNIKO O ODGOVARAJUĆOJ VRSTI OBRAZOVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O PROVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNOOBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA

PRAVILNIK O NAČINU OSNIVANJA, ZADAĆAMA, DJELOKRUGU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

NAPUTAK O NAČINU UPORABE, VRAĆANJA I OBNAVLJANJA UDŽBENIKA

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA

PROTOKOL O POKRETANJU PSIHOLOŠKIH KRIZNIH INTERVENCIJA U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA