FINANCIJE

 

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU --> PREUZMI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU --> PREUZMI

PRORAČUN ŠKOLE ZA 2022. GODINU NA 2. RAZINI --> PREUZMI

TABLICA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2022. GODINU --> PREUZMI

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU --> PREUZMI