OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj poziva

001/2016

 


1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

Osnovna škola „Antunovac“

 

Adresa:    

Školska 15

 

Mjesto:

Antunovac

 

Poštanski broj:

31 216

 

 

 

2.

Korisnici usluge su učenici

četvrtih

razreda

 

 

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 a)

Škola u prirodi

5 dana

4 noćenja

 

b)

Višednevna terenska nastava

dana

noćenja

 

c)

Školska ekskurzija

dana

noćenja

 

d)

Posjet

dana

noćenja

 

 

 

 

4.

Odredište

Upisati područje ime/imena države/država

 

a)

u Republici Hrvatskoj 

 Novi Vinodolski

 

b)

u inozemstvu

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od

05.06.

do

09.06.

2016.

 

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)

Predviđeni broj učenika

30

s mogućnošću odstupanja za tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

2

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

/

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Ivanovac, Antunovac

 

Usputna odredišta

Rijeka, Trsat

 

Krajnji cilj putovanja

Novi Vinodolski

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

a)

Autobuskoji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

 

b)

Vlak

 

 

c)

Brod

 

 

d)

Zrakoplov

 

 

e)

Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s X  jednu ili više mogućnosti smještaja

 

a)

Hostel

 

 

b)

Hotel  

Hotel Lišanj  **(upisati broj ***)

 

c)

Pansion

 

 

d)

Prehrana na bazi polupansiona

 

 

e)

 

Prehrana na bazi punoga

pansiona

x

 

f)

Drugo (upisati što se traži)

 

 

10.

U cijenu ponude uračunati: 

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X  (za  e)

 

a)

Ulaznice za

Akvarij u Crikvenici, špilja u Fužinama, Krk-izlet na Vrbnik, Senj tvrđava Nehaj i Gradski muzej

 

b)

Sudjelovanje u radionicama

 

 

c)

Vodiča za razgled grada

x

 

d)         

Drugi zahtjevi

Škola plivanja

 

e)

Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

večernje aktivnosti

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

a)

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na  

putovanju

x

 

b)

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

 

c)

otkaza putovanja

 

 

d)

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

 

 

e)

oštećenja i gubitka prtljage

 

12.        Dostava ponuda

 

Rok dostave ponuda je

7.11.2016.                               

 (datum)

         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana

11.11.2016.

u  12.30 sati.