RADNO VRIJEME - STRUČNA SLUŽBA

Radno vrijeme stručne službe (pedagoginja i psihologinja) je svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

Primanje stranaka je od 10.00 do 13.00 sati. 

Dnevni odmor je od 9.30 do 10.00 sati.

Četvrtkom stručna služba radi u Područnoj školi Ivanovac.

Osobni dolazak stranaka i roditelja u ured pedagoginje moguć je samo uz prethodnu najavu telefonom (278-899 ili 278-892) ili e-mailom (sjancic12@gmail.com) i dobivenim terminom sastanka. U slučaju hitnosti i neodgodivog razloga dolaska, sastanak je moguć i bez prethodne najave.