PRAVILNICI

Za pregledavanje preuzetih datoteka potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

Ovdje objavljeni propisi aktualiziraju se dva puta godišnje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI --> PREUZMI

PRAVILNIK O POLAGANJU PREDMETNIH I RAZREDNIH ISPITA U OSNOVNOJ ŠKOLI --> PREUZMI

PRAVILNIK O UPISU DJECE U OSNOVNU ŠKOLU --> PREUZMI

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA TE SASTAVU POVJERENSTVA --> PREUZMI

PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA U ŠKOLAMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA U ZVANJIMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA UČITELJA PRIPRAVNIKA --> PREUZMI

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU DAROVITIH UČENIKA --> PREUZMI

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O OBVEZNIM UDŽBENICIMA I DOPUNSKIM NASTAVNIM SREDSTVIMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA --> PREUZMI

PRAVILNIKO STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU --> PREUZMI

PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI --> PREUZMI

PRAVILNIK O PROVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE --> PREUZMI

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA --> PREUZMI

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA --> PREUZMI