KRITERIJI ZA OCJENU IZ VLADANJA

Učiteljsko vijeće OŠ "Antunovac" je na 3. sjednici 12. rujna 2014. donijelo ELEMENTE I MJERILA ZA VREDNOVANJE VLADANJA UČENIKA na razini cijele škole. 

Priloženi dokumenti:

1. ELEMENTI I MJERILA ZA VREDNOVANJE VLADANJA UČENIKA -> POGLEDAJ

2. SKRAĆENI PREGLED NAJVAŽNIJIH ČIMBENIKA ZA OCJENU IZ VLADANJA -> POGLEDAJ